Test din viden om Danske fugle

1 Hvad hedder fuglen ?:

Stillits
Kvækerfinke
Hvidbug

2. Hvad hedder fuglen
   
Lille Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Toppet Lappedykker

3. Hvilken fugl, får yngler sen vinter/tidligt forår?
Lille Korsnæb
Kernebider
Gransanger

4. Hvad hedder fuglen
    :
Rødtop
Munk
Sivsanger

5. Hvilken fugle er Danmarks mindste? :
Broget Fluesnapper
Gærdesmutte
Fuglekongen

6. Hvad hedder fuglen? :

Vandstær
Hvidhalset Drossel
Vandrikse

7. Hvilken fugl ses ikke i Danmark?  :
Skestork
Skovstork
Marabustork

8. Hvad hedder fuglen?

Sort Bug
Hvid Vipstjert
Sort mejse

9. Hvilken fugl kan man høre synge om vinteren?
Rødhals
Gransanger
Skovsanger

10. Hvad hedder fuglen ?:

Silkehale
Rødtoppet finke
Kernebider

11. Hvad hedder fuglen
    :
Sortand
Troldand
Bjergand

12. Hvad hedder fuglen ?

Taffeland
Krikand
Pibeand

13. Hvad hedder fuglen ?
   :
Gulspurv
Gul vipstjert
Gulbug

14.Hvilken rovfugl lever ikke i Danmark ?
Havørn
Hvidhovedet ørn
Rød glente

15. Hvad hedder fuglen ?

Gråsiske
Rødtop
Rødsiske