Test din viden om Dinosaurer

1 Hvilken orden er ikke en Dinosaur orden ?:
Saurischia
Ornithischia
Microsauria

2. Hvornår uddøde Dinosaurierne ?
Slutning af Trias
Slutning af Kridt
Slutning af Jura

3. Hvilken type kranie fandtes hos dinosaurierne ?
Synapsidt
Diapsidt
Anapsidt

4. Hvor meget mener man at Brachiosaur vejede ? :
80 ton
100 ton
120 ton

5. Hvilken af disse Dinosaur gik kun på to ben ? :
Alamosaurus
Stegosaurus
Oviraptor

6. Hvilken dinosaur uddøde sidst ? :
Troodonten
Herrerasaurus
Coelophysis

7. Hvilken Dinosaur var ikke kødæder ? :
Albertosaurus
Diploducus
Deinonychus

8. Hvilken dinosaur havde ikke et benpanser ?:
Maiasaurus
Stegosaurus
Panoplosaurus

9. Hvilken dinosaur havde den længste hals :
Mamenchisaurus
Riojasaurus
Struthiomimus

10. Hvilken dinosaur regnes for den mest intellegente ?:
Triceroptops
Diplodocus
Troodonten

11. Dinosaur familien Diplodocidea, havde en hals længde på ca. ? :
6 m
8 m
10 m

12. Argentinasaurus var den tungeste kødædende dinosaur, hvad vejede den:
ca. 50 ton
ca. 75 ton
ca. 100 ton

13. Seismosaurus var den længste dinosaur, hvor lang var den fra halespids til snudespids?:
ca. 20 m
ca. 30 m
ca. 40 m

14. Micropachycephalosaurus var den korteste kendte dinosaur, på
ca. 50 cm
ca. 60 cm
ca. 70 cm

15. Hvilket dyr vejer mest
Hvalhajen
Blåhvalen
Argentinasaurus